Udbuds- og kontraktrådgivning til bygherrer

Med praktikerens tilgang kan jeg hjælpe jer gennem velfunderede, sikre og bæredygtige udbud. Jeg kan føre jer gennem udbudsprocessen – uden at I slår sig på udbudsreglerne undervejs. Jeg bistår med udformning af kontrakter og fastlæggelse af ydelser. Jeg kan tilrettelægge, bistå og deltage i forhandlinger med tilbudsgivere og kontraktparter. Afhængig af behovet kan jeg yde sparring, rådgivning eller egentlig bistand. Møder og samarbejde sker hos jer.

Ydelserne omfatter bl.a.  

 • analyse af markedssituation/markedsdialog
 • fastlæggelse af succeskriterier og udbudsstrategi
 • fastlæggelse af udbudsform og udbudsproces
 • fastlæggelse af rådgivningsform og entrepriseform
 • udformning og detaljering af aftalegrundlaget
 • fastlæggelse af udbudsbetingelser, udvælgelses- og tildelingskriterier, evalueringsmetode
 • tilbudsevaluering, tildelingsbeslutning og -begrundelse
 • kontraktforhandlinger, opstart af samarbejde, kontraktopfølgning
 • dialog med bygningsmyndigheder, planmyndigheder, fredningsmyndigheder m.v.
 • håndtering af mangler, forsinkelser, ekstrakrav m.v.
 • undervisning og træning i udbudsreglerne og i AB18/ABR18/YBL18
Kontakt os nu

Tilbuds- og kontraktrådgivning til arkitekter og ingeniører

Med praktikerens tilgang kan jeg hjælpe jer til målrettede, konkurrencedygtige og kvalificerede bud på den udbudte opgave. Jeg kan bidrage med viden om bygherrens mindset og hjælpe jer med at gøre ansøgninger og tilbud præcise og konditionsmæssige. Sammen kan vi optimere jeres PQ-ansøgning og tilbud, så de fyldestgørende besvarer udbudsmaterialets krav og ønsker. Jeg kan føre jer gennem tilbudsprocessen og fra start til slut deltage i og bistå jer i dialog og forhandlinger med bygherren. Afhængig af behovet kan jeg yde sparring, rådgivning eller egentlig bistand. Møder og samarbejde sker hos jer.

Ydelserne omfatter bl.a.

 • analyse af udbyderens udbudsstrategi, behov, krav og forventninger
 • analyse af udbudsbetingelser, udvælgelseskriterier og tildelingskriterier
 • udformning, detaljering og kvalitetssikring af ansøgning og tilbud
 • fastlæggelse af rådgivningsform og entrepriseform
 • bistand i forbindelse med ESPD og erklæringer
 • analyse af bygherrens tilbudsevaluering, tildelingsbeslutning og -begrundelse
 • deltagelse i møder med bygherren, herunder ved udbud med forhandling
 • deltagelse i kontraktforhandlinger, opstart af samarbejde, kontraktopfølgning
 • dialog med bygningsmyndigheder, planmyndigheder, fredningsmyndigheder m.v.
 • undervisning og træning i udbudsreglerne og i AB18/ABR18/YBL18
Kontakt os nu