Hvem er JA

Jeg har gennem næsten 25 år arbejdet med og haft ansvar for udbud og kontrakter – som intern rådgiver, som projektleder, som chef - i store statslige bygherreorganisationer.

Den faglige tillid, jeg har nydt gennem årene, har ført til, at jeg i 20 år har været sagkyndigt medlem af Klagenævnet for Udbud, har været formand for Bygherreforeningens Markedsudvalg i mere end 10 år ligesom jeg gennem årene har deltaget i statslige arbejdsgrupper og udvalg om udbud og byggeri og i arbejds- og projektgrupper under Bygherreforeningen og Værdibyg. Jeg har været dybt involveret i byggerier som fx Den sorte Diamant, Universitetsbiblioteket i Fiolstræde, Ordrupgaard (Zaha Hadid), KUA 1, 2 og 3, Musikkens Hus i Nordjylland, Udbygningsplan for Aalborg Universitet, Medicinsk Fakultet i Aalborg, Institut for Mikrobiologi på SDU, Fællesmagasin til Nationalmuseet og Det Kgl. Bibliotek, teknikprojekt på Statens Museum for Kunst samt udbud et stort antal landsdækkende rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand.

Med dette udgangspunkt etablerede jeg i 2019 Jacobsen Advice med det mål at være en kompetent stifinder i udbudsjunglen, yde faglig kvalificeret rådgivning til bygherrer og tilbudsgivere om udbud og byggeri, være omkostningsbevidst og bidrage til sikre og vellykkede transaktioner.

Min tilgang til både udbuds- og byggeprocessen er pragmatisk, omkostningsbevidst og målrettet. Min rådgivning har praktikerens tilgang, er fagligt velfunderet og baseret på årelang erfaring som bygherre. Jeg tilstræber at være analytisk, at fastholde det overordnede perspektiv, at være løsningsorienteret.  

Jeg lægger afgørende vægt på, at jeg i rådgivningen imødegår enhver risiko for loyalitetskonflikter og brud på enhver form for fortrolighedsforpligtelse og selvsagt nøje overholder reglerne om inhabilitet.

Jeg har gennem årene opbygget et stort netværk i og udenfor byggesektoren og på tværs af fagligheder, organisationer, brancher og myndigheder – et netværk, der er værdifuldt og ressourcebesparende i opgaveløsningen.Er erfaren underviser i udbudsret og entrepriseret og i reglerne for det offentlige byggeri.

Er tilknyttet bygherre- og bygherrerådgivningsvirksomheden Bauherr’s fakultet, der rummer et samarbejde mellem Bauherr og tidligere bygherrer med stor erfaring.

Curriculum Vitae

(1982 cand.jur.,KU)

1984-1992
Boligministeriet (fuldmægtig)

1992-1996
Byggeskadefonden/Landsbyggefonden (juridisk konsulent)

1996-2019
Statslige bygherreorganisationer og ejendomsvirksomheder
- Undervisningsministeriets Byggedirektorat (chefkonsulent)
- Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (chefkonsulent)
- Universitets- og Bygningsstyrelsen (udbudschef)
- Bygningsstyrelsen (kontorchef)
- Slots- og Kulturstyrelsen (chefkonsulent)

2019 –
Jacobsen Advice (indehaver).