Tilbage
Privatlivspolitik

Michael Jacobsen, Jacobsen Advice (JA) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som JA modtager om dig. Det juridiske grundlag for behandling af oplysningerne er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) og artikel 6 (1) (f).

JA modtager typisk dine personoplysninger direkte og frivilligt fra dig i form af signaturoplysninger i mails, visitkort, telefonhenvendelser eller i forbindelse med fysiske møder.

JA bruger person- og virksomhedsoplysninger ved indgåelse af aftaler om samarbejde, ydelser og lignende, ligesom oplysningerne anvendes i forbindelse med aktuelt, muligt eller forestående samarbejde, hvor JA har brug for at kontakte dig.

JA behandler endvidere personoplysninger i det omfang, det måtte blive nødvendigt i forbindelse med udbetalinger, indbetalinger eller anvisning af regninger. Hvis ikke personoplysningerne er modtaget direkte fra dig, er de typisk modtaget fra kontakter, som mener, at dine oplysninger kan være relevant i forbindelse med nævnte forhold.

JA kan i forbindelse med disse forhold behandle personoplysninger som navn, e-mail, telefonnummer, mail-samtaler, adresse og andre kontaktoplysninger, jobtitel, jobposition, CV og personlige oplysninger heri samt oplysninger om vores forretningsforhold.

JA har mulighed for at dele dine personlige oplysninger med leverandører og samarbejdspartnere, hvis det er nødvendigt for JA’s opfyldelse af en aftale med dig. Oplysningerne gemmes, så længe oplysningerne er relevante og opbevaringen er forenelig med formålet med indsamlingen. Personoplysninger, som er nødvendige for at dokumentere JA’s bogføring, opbevares efter bogføringsloven i 5 år fra udløb af regnskabsåret.

Hvis JA modtager personoplysninger, som er uvedkommende eller ikke er relevante for ovenstående forhold, vil de blive slettet med det samme.Du har ret til at se de personoplysninger, som JA behandler om dig og om, hvordan JA behandler dine personoplysninger og med hvilket formål.

Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig, ligesom du har ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis betingelserne for sletning i er opfyldt. Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis betingelserne herfor i persondataforordningen er opfyldt.Klage over behandling af dine personoplysninger kan rettes til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk.